מסלולים

להלן הסבר כללי ולא ממצה עבור

מסלול ההשתתפות W1

יתר התנאים מפורטים בתקנון ההשתתפות של WINAX

 • באופן כללי, בהגרלת הלוטו צריך למחש שישה מספרים מתוך טבלה המכילה מספרים בין 1 ל-37 ובנוסף צריך לנחש מספר חזק אחד מטבלת המספרים החזקים המכילה מספרים בין 1 ל-7.
 • למשתתף במסלול W1 טבלת לוטו אחת (6 מספרים ומספר חזק אחד) אישית הנבחרת על ידי המערכת.
 • טבלה זו היא חלק מקבוצה של 7 טבלאות לוטו הכוללות טבלת שישה מס
   ‎פרים זהה ו-7 המספרים החזקים.
 • במידה והמשתתף ינחש נכונה את ששת מספרי הטבלה ואת המספר החזק, יזכה המשתתף ב-50% מערך הפרס הראשון המוכרז. כל טבלה אחרת של יתר המשתתפים בקבוצה תזכה את בעליה ב-6.66% מערך הפרס הראשון המוכרז.
 • כל ניחוש נכון אחר (מהפרס השני ועד הפרס השמיני) יזכה את המשתתף ב-90% מערך הפרס המוכרז לניחוש זה.

 

 

 

להלן הסבר כללי ולא ממצה עבור

מסלול ההשתתפות SEMESTER

יתר התנאים מפורטים בתקנון ההשתתפות של WINAX

 • באופן כללי, בהגרלת הלוטו צריך למחש שישה מספרים מתוך טבלה המכילה מספרים בין 1 ל-37 ובנוסף צריך לנחש מספר חזק אחד מטבלת המספרים החזקים המכילה מספרים בין 1 ל-7.
 • למשתתף במסלול SEMESTER טבלת לוטו אחת (6 מספרים ומספר חזק אחד) אישית שנבחרת על ידו.
 • טבלת לוטו זו מצטרפת לקבוצת טבלאות לוטו אישיות של משתתפים אחרים. בקבוצה זו ייתכנו עד 20 משתתפים, כלומר, עד 20 טבלאות לוטו בקבוצה.
 • כל ניחוש נכון בטבלה האישית של המשתתף, מזכייה בפרס הראשון (6 ניחושים וחזק) ועד זכייה בפרס האחרון (3 ניחושים) יזכה את המשתתף ב-50% מערך הפרס לניחוש נכון זה. 40% מערך הפרס יועברו לקופת פרסים משותפת אשר מתחלקת שווה בשווה בין כל משתתפי הקבוצה.
 • המשתתף גם יחלוק עם יתר משתתפי הקבוצה שווה בשווה ב-40% מיתרת כל פרס, בכל ניחוש נכון שתזכה מי מהטבלאות בקבוצתו.
 • הרכב הטבלאות בקבוצה עשוי להשתנות מהגרלה להגרלה אך גודל הקבוצה יישאר תמיד עד 20 טבלאות אישיות.
 • על מנת לעקוב אחר הטבלאות המשתתפות בקבוצה בכל הגרלה והגרלה, יוכל המשתתף להיכנס באפליקציית WINAX למסך הלקוחות למסלול SEMESTER, שם ירוכזו כל הטבלאות המשתתפות בקבוצתו בכל הגרלה.

 

 

 

להלן הסבר כללי ולא ממצה עבור

מסלול ההשתתפות BOOST

יתר התנאים מפורטים בתקנון ההשתתפות של WINAX

 • באופן כללי, בהגרלת הלוטו צריך למחש שישה מספרים מתוך טבלה המכילה מספרים בין 1 ל-37 ובנוסף צריך לנחש מספר חזק אחד מטבלת המספרים החזקים המכילה מספרים בין 1 ל-7.
 • למשתתף במסלול BOOST טבלת לוטו אחת (6 מספרים ומספר חזק אחד) אישית שנבחרת על ידו.
 • טבלת לוטו זו מצטרפת לקבוצת טבלאות לוטו אישיות של משתתפים אחרים. בקבוצה זו ייתכנו עד 50 משתתפים, כלומר, עד 50 טבלאות לוטו בקבוצה. טבלאות הקבוצה נשלחות ומשתתפות בדאבל לוטו.
 • כל ניחוש נכון בטבלה האישית של המשתתף, מזכייה בפרס הראשון (6 ניחושים וחזק) ועד זכייה בפרס האחרון (3 ניחושים) יזכה את המשתתף ב-50% מערך הפרס לניחוש נכון זה. 40% מערך הפרס יועברו לקופת פרסים משותפת אשר מתחלקת שווה בשווה בין כל משתתפי הקבוצה.
 • המשתתף גם יחלוק עם יתר משתתפי הקבוצה שווה בשווה ב-40% מיתרת כל פרס, בכל ניחוש נכון שתזכה מי מהטבלאות בקבוצתו.
 • הרכב הטבלאות בקבוצה עשוי להשתנות מהגרלה להגרלה אך גודל הקבוצה יישאר תמיד עד 50 טבלאות אישיות.
 • על מנת לעקוב אחר הטבלאות המשתתפות בקבוצה בכל הגרלה והגרלה, יוכל המשתתף להיכנס באפליקציית WINAX למסך הלקוחות למסלול BOOST, שם ירוכזו כל הטבלאות המשתתפות בקבוצתו בכל הגרלה.